โรงเรียนพยุหะวิทยาคม สพม.42 จัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนพยุหะวิทยาคม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42 ได้จัดนิทรรศการ เปิดบ้าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คณะผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากชุมชนและและท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม

71212

กรรม