“ไข่เค็ม รสต้มยำ” โรงเรียนวัดวังจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดวังจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 5 กิจกรรม “ไข่เค็ม รสต้มยำ” โดยไข่เป็ดนำมาจากทางวัด ท่านเจ้าอาวาส ให้มามีจำนวนมาก จึงได้นำมาสอนนักเรียนถึงวิธีการถนอมอาหาร โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอน โดยการนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านของนักเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยนรสชาติ การถนอมอาหารของไข่เค็มให้มีรสต้มยำ โดยใช้เครื่องต้มยำใส่ไปในขณะดองไข่ ครูผู้ดูแล ครูกาญจน์ณัฏฐา จำปาเงิน และครูอรพิน ทองดี