“วัสดุเปลี่ยนรูป” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “วัสดุเปลี่ยนรูป” โดยนำกระดาษสีมาตัด แต่ง ประดิษฐ์ให้เป็นดอกไม้แสนงาม เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะฝีมือ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์งานศิลปะ การทำงานเป็นทีม ใช้ระบบประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน