“ใครแม่นกว่า” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 “ใครแม่นกว่า” จัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน จับฉลากแบ่งสายแข่งขันการโยนลูกปิงปองให้ลงหมวกให้ได้ ทีมไหนลงได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วนำผู้ชนะแต่ละสายมาแข่งเพื่อได้ทีมที่มีความแม่นยำที่สุด เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ความสนุกสนาน มีสมาธิ การคาดคะเน การวางแผน การระดมความคิด การใช้สายตา การใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญาครบทุกด้าน