“หนูก็ทำได้” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “หนูก็ทำได้” การนำกระดาษสีมาตัดเป็นเส้นแล้วนำมาหมุนเป็นชั้นๆ เป็นดอกกระเจียวที่สวยงามสามารถนำมาจัดในแจกันได้ ดอกไม้แสนสวยนักเรียนได้ปฏิบัติจริง เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายส่งเสริมด้านฝีมือ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม มีสมาธิ อดทน การสังเกต เพิ่มมูลค่าของวัสดุ