“มารู้จักอาเซียนกัน” โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดกกตาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 “มารู้จักอาเซียนกัน” นักเรียนสืบค้นธงของแต่ละประเทศในอาเซียนแล้วนำมาวาดในกระดาษระบายสีให้สวยงามตามสัญลักษณ์ของธงแต่ละประเทศ นำมาติดกับก้าน โดยนำขวดนมเปรี้ยวที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด แล้วนำทรายมาบรรจุลงในขวด ปักธงตามลำดับ นักเรียนได้รู้จักกับธงแต่ละประเทศในอาเซียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ความสามัคคี เลือกใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นเครื่องประดับ และได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง