กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ \\\”ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร\\\”

 

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน  14224950_314950785520841_897611325162048368_n14222349_314950712187515_5916427397285407641_n

 

14225552_314950875520832_9097945371071267446_n