“เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ป.1-3” โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรม “เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น” สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ทุกวันอังคาร นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฐานภาษาอาเซียน คำศัพท์ญี่ปุ่นวันจันทร์ เรื่องผลไม้ เป็นคำศัพท์พื้นฐาน นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่อาเซียน ควบคุมโดยครูธนวรรณ บุญสุข