ป้ายไฟไฮเทค ผลงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รร.บ้านเขาทับควาย

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เต็มระบบ สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ อาทิเช่น การทำแซนด์วิชเพื่อสุขภาพ ป้ายไฟไฮเทคที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับนำไปยกเพื่อเชียร์หรือให้กำลังใจผุ้ที่เราต้องการเชียร์  การปลูกพืชผักสมุนไพร การละเล่นของเด็กไทยสมัยเก่า การประดิษฐ์เครื่องใช้ในบ้านจากไม้ไผ่ การประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น เพื่อปลูกฝังทักษะทางการคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และกล้ามเนื้อมือ

ภคจิรา  ปชส.ลพบุรีเขต 1 ภาพ ข่าว รายงาน