“ขนมปังแซนวิช” โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนชั้นป.5 จัดกิจกรรม “ขนมปังแซนวิช” เพื่อฝึกทักษะกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง (Hand) และทักษะสร้างเสริมคุณค่าทางจิตใจรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อน มีความสุขในกิจกรรมที่ทำ (Heart) โดยการนำขนมปังทาแยมรสต่างๆ เช่นรสส้ม รสใบเตย รสสตรอเบอรี่ แล้วนำขนมปังอีกแผ่นประกบจากนั้นนำไปวางในเครื่องทำแซนวิชทิ้งไว้สักพักก็นำออกมารับประทานได้ กิจกรรมนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เพิ่มอีกด้วย