“เรียนรู้จากของเก่า” โรงเรียนบ้านทับละคร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทับละคร สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรม “เรียนรู้จากของเก่า” โดยนำคอมพิวเตอร์เก่า มาสอนนักเรียนให้รู้จักและฝึกการซ่อมแซม การบำรุงรักษา การประกอบคอมพิวเตอร์ และการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (window) นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถพัฒนาสู่อาชีพในอนาคต เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของนักเรียน