ปลูกผักไร้ดินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ

นายพิสิษฐ์ ปัตถมสิงหไชย ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “กิจกรรมไฮโดรโปนิกส์”  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ศึกษากิจกรรมการปลูกพืชไร้ดิน โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และนำระบบอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาด มาประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอาหารของพืช การเจริญเติบโตของพืช โดยไม่อาศัยดินในการเพาะปลูก และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปขยายผลต่อเป็นอาชีพในอนาคตได้

13938362_10208109133178319_9030549761623869526_n

14046035_10208109132258296_4348024895707881999_n

14068113_10208109132498302_4905271100706800166_n

14068210_10208109132818310_9113795905703275872_n

14068300_10208109132418300_7162461085416590602_n

14079997_10208109133018315_5386154159758416311_n