โรงเรียนบ้านโป่งช้าง วางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมยืดหยุ่น

 

นายกิตติพงษ์  จุโลทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งช้าง หมู่ 15  ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตรในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมยืดหยุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานของยิมนาสติค สำหรับนักเรียนทางด้าน helth ซึ่งเน้นไปทางด้านสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ป.1-6 จำนวน 42 คน ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัตินั้นเริ่มจากพื้นฐานการม้วนหน้า ม้วนหลัง ทั้งจากท่านั่งก็จะมาเป็นท่ายืนม้วนหน้า ม้วนหลังและก็จะพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าที่ยากขึ้นจนเป็นยิมนาสติคในท่าที่ยากขึ้น ในส่วนอุปกรณ์เบาะยิมนาสติคนั้นทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะ์จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขค 36 อ.เมือง จ.เชียงราย

S__1360087

S__1360088