รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวเลารู้

สรุปรายชื่อโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

– ภาพรวมจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ <<ดาวน์โหลดได้ที่นี่>>

– รายชื่อโรงเรียนรายเขต  <<ดาวน์โหลดได้ที่นี่>>