“เสวียนไม้ไผ่” รร.อนุบาลเวียงชัย จ.เชียงราย “ลดปัญหาขยะและมลพิษ สู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

นายบุญส่ง  ศรีสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย สังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวว่า เสวียนไม้ไผ่ เป็นสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำจากเศษไม้ไผ่ที่มีในท้องถิ่น ซึ่งควรเป็นไม้ไผ่ที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป นำมาตัดด้วยมีดยาวประมาณ 2-3 เมตรตามความเหมาะสม หลังจากนั้นก็นำไม้ไผ่ที่ตัดมาสอดวางลงในช่องระยะห่างของเสาไม้ไผ่ ที่ตอกลงในดิน ความสูงประมาณ 1 เมตร ระยะห่างกันประมาณ 20 เซ็นติเมตร โดยใช้จำนวนเสาปักเป็นจำนวนเลขคี่ เช่น 5  7  9  11 13 เป็นต้น เพื่อง่ายต่อการสานไม้ไผ่ให้มีลวดลายที่สวยงาม มิดชิด แน่นหนึบ แข็งแรง มั่นคง เป็นวงกลมรอบต้นไม้ยืนต้น เพื่อนำเศษพืชผัก เศษใบไม้ ใส่ลงไปในเสวียนที่สานเป็นวงกลมรอบต้นไม้ยืนต้นทุกขนาด ให้กลายเป็นปุ๋ยพืชสด ลดปริมาณขยะประเภทเศษใบไม้ พืช ผลไม้ต่างๆ  ตลอดจนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในเสวียน ไม่ต้องเป็นขยะเกลื่อนกลาดพื้นดิน ปลิวกระจายตามแรงลมไปทั่ว ให้คงอยู่ในเสวียนไม้ไผ่ที่สานเป็นวงกลมรอบต้นไม้และหมักหมมจนกลายเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้

OOOOO OOOOO OOOOO

ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัยได้รับความร่วมมือจากรร.อบจ.เชียงราย จัดให้นายหย่วน ไกลเขิ่น นายลือ บัวแดง บุคลากรของโรงเรียนมาเป็นวิทยากรสอนและฝึกปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียน ป.5-ป.6 ในช่วงเวลาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จนเกิดความชำนาญ และเกิดทักษะในการประดิษฐ์เสวียนจากไม้ไผ่ ซึ่งถือเป็นการสนองตอบด้าน Hand ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการออกแบบสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถิ่น ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าปุ๋ย ไม่ต้องเผา ลดปัญหาหมอกควัน ปัญหาขยะ  นอกจากนั้นสิ่งประดิษฐ์เสวียนไม้ไผ่ยังสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนหรือครอบครัวอีกด้วย

(ครูวรกมล  สุตะวงศ์/รายงาน)

S__5808451

S__15843483

S__15843484

S__15843485

S__15843486

S__15843487

S__15843488

S__15843489

S__15843490

S__15843491

S__15843493

S__15843502

S__15843503