แนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการเว็บไซต์

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ แนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการเว็บไซต์

การอบรมเชิงปฎิบัติการการ Update ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันที่ 9-11 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมพิมานทอง 1 โรงแรมทองธารา กทม.