น้ำยาล้างจานจากมะนาว โรงเรียนบ้านท่าค้ําฯ สพป.น่าน เขต 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านท่าค้ํา(ไตรราษฎร์บํารุง) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมกันทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว  ซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจที่ทำผลงานได้สำเร็จ เมื่อทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถผลิตน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  และยังสามารถทำเป็นอาชีพ นำไปจำหน่ายเป็นการหารายได้ให้กับตนเองในระหว่างเรียนได้อีกด้วย IMG_8864 IMG_8865 IMG_8867 IMG_8869 IMG_8871 IMG_8874 IMG_8877 IMG_8885 IMG_8887 IMG_8993 IMG_8996 IMG_8999