จัดรายการเสียงตามสายเรื่องน้ำมันทอดซ้ำเสี่ยงมะเร็งร้าย‬ โดยนักเรียนโรงเรียนวัดดอนขนาก สพป.นครปฐม เขต 1

ชมรมอย.น้อยดอนขนาก ‪#‎จัดรายการเสียงตามสายเรื่องน้ำมันทอดซ้ำเสี่ยงมะเร็งร้าย‬ “หากเรารับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่ใช่เพียงผู้บริโภคเท่านั้น ผู้ประกอบอาหารก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดเนื่องจากสูดดมไอระเหยจากน้ำมันทอดอาหารเป็นเวลานาน” โดยเด็กหญิงธนภรณ์ ปฏิพิมพาคมและเด็กหญิงกัญจนพร หันมี สมาชิกแกนนำอย.น้อยดอนขนาก ผู้ดำเนินรายการ