สพป.เชียงใหม่เขต 2 บรรยายการขับเคลื่อน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่ผู้ศึกษาดูงานจาก สพป.ครราชสีมาเขต 3

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานงาน สพป.นครราชสีมาเขต 3ใน.โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนางส่าวเกษราภรณ์ สิงห์คมณี ศึกษานิเทศก์บรรยาย
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานงาน สพป.นครราชสีมาเขต 3ใน.โอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนางส่าวเกษราภรณ์ สิงห์คมณี ศึกษานิเทศก์บรรยาย

S__5628075 S__5628076 S__5628077 S__5628078 S__5628079 S__5628080 S__5628081 S__5628082 S__5628083