วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม “” ขยะทองคำ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers

วิดีทัศน์ ฐานกิจกรรม

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” ขยะทองคำ” 

ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้

สามารถดู วีดิทัศน์ เพิ่มเติม ทั้ง 25 ฐาน ได้ที่ Channel ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/channel/UCRJBX1OkTs9VSdkdyPObfsQ/videos