เราจะเป็นแม่ค้า พ่อค้า โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย อำเภอน้ำหนาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 จัดกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงประสานสัมพันธ์กับตา  กิจกรรมนี้เรียกว่า “เราจะเป็นแม่ค้า พ่อค้า” โดยจะให้นักเรียนจัดรูปสินค้าในแคตตาล็อกที่ได้จากห้างสรรพสินค้า เมื่อตัดได้แล้วทากาวติดกระดาษตามจินตนาการของนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมนี้ยังทำให้นักเรียนมีสมาธิ คุ้นเคยกับตัวเลขที่อยู่ในภาพ เพลิดเพลิน กับรูปสินค้าที่หลากหลาย และ เกิดจินตนาการความเป็นแม่ค้าพ่อค้า