“เพาะเห็ดฟาง สร้างทักษะ” กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร.ร.บ้านห้วยม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 5

13620915_1039838582767064_5745808263350331797_n
เห็ดฟาง เริ่มผลิดอก

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดฟางโดยประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัว  ตลอดจนยังได้ผลผลิตมาใช้ในการปรุงอาหารกลางวันอีกด้วย 13669751_1266215450084923_3691895745051969709_n 13707724_1266215140084954_6355985667233759821_n 13710022_1266216070084861_1585245927433036887_n 13728933_1266215356751599_3083710132981938111_n 13769631_1268536063186195_5491250511783760510_n 13775886_1266216146751520_6092737906024775723_n