ตลาดนัดโรงเรียนบ้านสองแคว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน  เพื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งได้รับการพัฒนาทั้ง 4 H  ภาพข่าว โดยข่าวเครือประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 213895274_1403617762985349_7860541191416159456_n 13892333_1403615679652224_2296914326985264289_n 13892105_1403615942985531_3802763654466050936_n 13886306_1403616919652100_7117090466290326736_n 13880421_1403616146318844_1403320844262796503_n 13880387_1403615492985576_1881888131254324253_n 13880356_1403615796318879_3322467319936633525_n 13880222_1403616269652165_7134201343603863051_n 13876110_1403616652985460_4362342480456518242_n 13872952_1403616092985516_5050710264481534265_n 13872852_1403616566318802_4117407616223069157_n 13782091_1403615792985546_5999906416628819526_n 13686769_1403615199652272_167560326951144974_n 13680785_1403615819652210_2331545846731223441_n 13680598_1403616142985511_5809325775651402828_n 13645363_1403615996318859_2415891634865169786_n