ทำขนม เพิ่มรายได้

สพป.ลำปางเขต 1 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ฝึกทำขนมที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้พัฒนาทักษะด้าน head hand health และ heart221307221309221315221310221316221320