กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เรียนรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ “โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เรียนรู้การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ “โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1   นักเรียนเรียนรู้การปลูกมะนาวในโดยใช้บ่อซีเมนต์ โดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้  ให้นักเรียนทดลองปลูก ทำตามสูตร มีฝารองกระถาง ใช้ดินขุยไม้ใฝ่ผสมดินใบจามจุรี เป็นพืชตระกูลถั่ว ซึ่งมีไนโตเจน สูง พร้อมควบคุมการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด … นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดปลูกต่อที่บ้านเพื่อสร้างรายได้ต่อไป