“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” 3D HOROGRAM “

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ฐานกิจกรรม ” 3D HOROGRAM ”
ฐานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainers
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559
สามารถเยี่ยมชมได้ที่ลิงค์นี้

 

สามารถดู วีดิทัศน์ เพิ่มเติม ทั้ง 25 ฐาน ได้ที่ Channel ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/channel/UCRJBX1OkTs9VSdkdyPObfsQ/videos