“ทางเดินลายใบสัก” รร.บ้านทรัยพ์สว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  อำเภอน้ำหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  โดยนายสุทธิรัก ฝ้ายผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง  พร้อมด้วย

คุณครูพรเทพ จันทร์อนุรักษ์  ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรม “ทางเดินลายใบสัก” สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

และนักเรียนยังได้รับความรู้ในเรื่องวัสดุในท้องถิ่นสามารถนำมาทำเป็นลวดลายได้   รวมทั้งส่วนผสม และอัตราส่วน

ในการผสมปูนซีเมนต์   ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาคุณค่านำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ของนักเรียนได้

บันทึกภาพ/เขียนข่าวโดย :  พรเทพ จันทร์อนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์  รร.บ้านทรัพย์สว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2