สพม.25 Smart Team ออกนิเทศติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นายบวร ใจป้ำ ผอ.โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม smart trainers นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ และ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๕ ได้ออกนิเทศก์ติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา โดยได้ร่วมกันจัดทำ AAR เพื่อนำไปปรับกิจกรรมที่จะนำไปสู่วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ของโรงเรียนต่อไป

kpc1 12552670_793603134100987_837744314245492497_n 12509540_793603067434327_2855508104359677055_n 12524025_793603170767650_6099883087985105717_n 12439154_793603314100969_5997304380906243107_n 12400733_793603120767655_5058592793055856786_n 12400783_793603207434313_4119468312110541285_n