จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านไทรล่า

โรงเรียนบ้านไทรล่า จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยพระอาจารย์วินัย นิติสาโร  เจ้าอาวาสวัดควน  ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  เป็นการฝึกสมาธิ ให้เกิดปัญญาและมีจิตใจงดงาม รู้จักการแบ่งแยกคุณงามความดีจากการปฏิบัติและการตอบแทนของผู้มีพระคุณ

2554787