กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ประดิษฐ์สร้างสรรค์” โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ประดิษฐ์สร้างสรรค์” โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้จักการนำสิ่งของเหลือใช้มาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาสร้างงานประดิษฐ์ชิ้นงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจินตนาการของนักเรียน

https://www.youtube.com/watch?v=e4b7ZmDl91A&feature=youtu.be