เห็ดนางฟ้า …กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่การส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต1

เห็ดนางฟ้า …กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู่ สู่การส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรม สพป.นครปฐม เขต1

นักเรียนมีความสนใจในการเพาะเห็ด มีการแบ่งหน้าที่ดูแลโรงเห็ดกันอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง และสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกช่องทางหนึ่ง

การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดี    ข้อดีของการเพาะเห็ดคือ ใช้พื้นที่ไม่มาก ลงทุนไม่สูง เห็ดทำเงินเร็ว คืนทุนเร็ว และให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์มากกว่าการปลูกพืชทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นกับอาชีพเพาะเห็ดขาย เพื่อเป็นรายได้เสริม 13645267_775673865908677_250716105823755919_n 13654388_775673589242038_2014282042781347862_n 13654406_775673419242055_8845531454326442899_n 13669075_775673762575354_7639821033692112345_n 13680644_775674065908657_6344850130894784605_n 13680712_775673349242062_6884680922580078540_n 13690623_775673479242049_8558731278201482755_n 13697248_775673602575370_2823658452903570110_n 13707599_775674072575323_4023578530165725884_n 13716195_775673649242032_2975985476786872754_n 13729190_775673965908667_1012629408347631198_n รร.วัดนิยมธรรม