คลิป “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เชฟจิ๋ว” โรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต1

ชมผลงานคุณครูโรงเรียนวัดรางปลาหมอ สพป.นครปฐม เขต 1  โดยคุณครูสมควร ปิ่นทอง หลังจากอบรมการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเป็นดำริของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา  ที่จะให้โรงเรียนทุกโรงเรียน ครูทุกคนในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สนุก และเป็นที่สนใจของนักเรียน   ผลงานจัดทำคลิปวิโอสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดรางปลาหมอ   เรื่อง เซฟจิ๋ว สอนโดยคุณครูสมควร ปิ่นทอง คุณครูบุญเตือน แพรอัตร์ และคุณครูอรวรรณ วิเศษโกสิน

ขอเชิญชมได้ตามลิงค์

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ