วัดหลวงวิทยา ฝึกหัดการนวด

นักเรียนชั้น ม.1 – 2 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๑ จัดฝึกการนวดแผนไทย ด้านการนวดฝ่าเท้า  เสริมทักษะ HAND. HEAD HEALTH โดยวิทยากรภายนอกจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มาเป็นผู้ฝึกสอนS__6176872 S__6176871 S__6176810 S__6176809