นักเรียนอนุบาลรร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ฝึกหล่อเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายสุกรี เทพชาติ ผอ.รร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา หมู่ที่ 7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กล่าวว่า เนื่องในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัด โดยกิจกรรมหนึ่งก็คือ การหล่อเทียนแบบพื้นฐานง่ายๆโดยนักเรียนมีส่วนร่วมและมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง ซึ่งคุณครุจะได้โยงไปถึงเรื่องบทบาทของนักเรียนในฐานะพุทธบุตรที่ดีที่ต้องสืบสานศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ โดยใช้ในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สอนนักเรียนให้รู้จักการหล่อเทียน

นางมยุรี ใจวัง และนางปุณยนุช ต่อมแก้ว ครูรับผิดชอบนักเรียนอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 31 คน ของรร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ร่วมกันกล่าวถึงกระบวนการดำเนินการให้นักเรียนเรียนรู้การหล่อเทียนพรรษาว่า การหล่อเทียนพรรษาสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะได้ร่วมเรียนรู้และทดลองปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน ดังนี้

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ คือ-เทียนขี้ผึ้ง-ดินน้ำมันสำหรับทำฐานเทียน-ก้านมะละกอสำหรับทำต้นเทียน-ด้ายสำหรับทำใส้เทียน-กะทะสำหรับนำมาต้มเทียน

2. เด็กๆช่วยกันปั้นดินน้ำมันสำหรับทำฐานเทียน

3.ตัดก้านมะละกอให้ได้ขนาดตามความเหมาะสมแล้วนำไปปักลงในดินน้ำมันที่เตรียมไว้

4.ตัดด้ายให้พอดีกับก้านมะละกอแล้วนำไปสอดลงในก้านเพื่อเป็นใส้เทียน

5.เตรียมเทียนขี้ผึ้งออกมาให้เด็กๆช่วยกันฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเตรียมนำไปต้มต่อไป

6.ตั้งกะทะใส่น้ำเข้าไปเล็กน้อย พอร้อนนำเทียนขี้ผึ้งที่เตรียมไว้ลงในกะทะ

7.เด็กๆช่วยกันคนจนกว่าเทียนละลาย (ขั้นตอนนี้คุณครูต้องดูแลพิเศษเพราะมันร้อน)

8.พอเทียนละลายแล้ว ให้นำก้านมะละกอที่เตรียมไว้นั้นใส่ในถาดแล้วใส่น้ำลงไปเล็กน้อย จากนั้นค่อยๆตักเทียนหล่อลงไปในก้านมะละกอช้าๆ

9.พอเทียนแข็งตัวก็นำออกจากฐานดินน้ำมัน แล้วค่อยๆใช้มีดกรีดออก (ขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้คุณครูช่วยกรีดให้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคมมีด) แกะก้าน      มะละกอออกแล้วเราก็จะได้เทียนพรรษาที่ทำขึ้นเองไปถวายพระในวันถัดไป

เด็กๆก็จะได้ประสบการณ์ในการได้ลงมือปฎิบัติในการทำเทียนพรรษาด้วยตนเอง

(ปุณยนุช  ต่อมแก้ว/ภาพ-ข่าว)

DSC00609_resize

DSC00660_resize

DSC00671_resize

DSC00686_resize

DSC00603_resize
DSC00705_resize

DSC00709_resize