ลดเวลาเรียนไปกับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา ประจำปี 2559 รร.บ้านวังปลา

โรงเรียนบ้านวังปลานำนักเรียนทำกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผ่านวันสำคัญทางศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
ณ วัดมุจลินทราราม ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตุะโก จ.ชุมพร ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559