จรวดขวดน้ำ รร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัปดาห์นี้ของโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มีกิจกรรมให้กับนักเรียนอีก 1 กิจกรรม นั่นคือการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ที่นอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังสร้างทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แทรกเข้าไปโดยไม่น่าเบื่ออีกด้วย