สร้างวิกฤต ให้เป็นโอกาส โรงเรียนวัดขี้ตุ่น สพป.บุรีรัมย์ 1

โรงเรียนวัดขี้ตุ่น จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างวิกฤต ให้เป็นโอกาส  “ทอดมันปูนา” ครู นักเรียน ร่วมบูรณาการทักษะวิถีชีวิตสู่การเรียนรู้แบบพอเพียง