กิจกรรมปริศนาคำทาย/กิจกรรมกระดาษหรรษา และกิจกรรมภาษาพาสนุก

โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีกิจกรรมปริศนาคำทาย/กิจกรรมกระดาษหรรษา และกิจกรรมภาษาพาสนุก นักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 156 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้รับความรู้ เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ โดยมีนางนวลจันทร์ เกตุสิงห์น้อย และนางสาวชนิกามาศ จันทร์เจริญสุข เป็นผู้จัดกิจกรรมฯ โดยมีนายหิรัญ เจือจันทร์ ผอ.ร.ร.ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง

 

รุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เขียนข่าว…ครูนวลจันทร์ เกตุสิงห์น้อย  อนุเคราะห์ภาพ