กิจกรรม “อาขยาน พาเพลิน” โรงเรียนวัดนาทิการาม

กิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนวัดนาทิการาม 20160620_15263020160620_15254820160620_152714 20160620_152648