โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1 ” การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ข้าวนาโยนแบบอินทรีย์)”

โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดยผู้บริหารพร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ โดยมีคุณณรงค์     กลิ่นถือศีล เกษตรกรดีเด่น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ (นาโยน) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยวิธีนาโยน นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนเพราะเป็นกิจกรรมที่ลงมือทดลองปลูกข้าวด้วยตนเอง