แรงดันอากาศ & ออกแบบกลองแขก พัฒนาสมอง (Head) โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน สพป.เพชรบุรี 2

โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน สพป.เพชรบุรี 2  กับการพัฒนาสมอง (Head) แรงดันอากาศ & ออกแบบกลองแขก  นักเรียนสนใจ สนุกมีความสุข ได้ความรู้เพิ่มมาขึ้น (โดย ศน.สุรจิตร เรืองศรี)