กิจกรรมส่งเสริม Hand โรงเรียนวัดดาวโด่ง

โรงเรียนวัดดาวโด่ง สพป.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน Heart and Hand เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก การทำโมบายจากกระดาษ การทำดอกกุหลาบจากกระดาษสี การทำน้ำดื่มสมุุนไพร การทำเหรียญโปรยทาน