“ดอกไม้กระดาษ” ผลิตภัณฑ์โอทอป โรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป.เพชรบุรี 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สาระการงานพื้นฐานอาชีพ “ดอกไม้กระดาษ” ผลิตภัณฑ์โอทอป โรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป.เพชรบุรี 2 โดยครูวิทยา อยู่เย็น เป็นการผลิตดอกไม้จากกระดาษ A4 นำมาย้อมสี แล้วประดิษฐ์เป็นดอกไม้ตามต้องการ ปรับแต่งให้สวยงาม สามารถนำไปตกแต่งเป็นตามสถานที่ต่างๆ และจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย : ข่าวโดย ศน.อำพล หิ่นเก่า