ปุ๋ยไส้เดือนโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

นายพรชัย นุชอุดม ผอ.ร.ร.วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้เด็กนักเรียนช่วยกันทำปุ๋ยไส้เดือนสูตรลุงพร เพื่อบำรุงดินและบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดี จนได้รับเป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียนในสังกัดสมุทรสงคราม ได้รับผลโวดเป็นเอกฉันท์ 12 คะแนน ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรสงคราม

 

รุ่งมณี บุญฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  ภาพ/ข่าว