พัฒนาสุขภาพ (Health) กับโรงเรียนบ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “พุธเรามาเล่นกีฬาพร้อมเพรียงกัน” พัฒนาสุขภาพ (Health) กับโรงเรียนบ้านท่าไม้รวก โดยได้จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ ให้กับนักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬาหลากหลายชนิดกีฬา นักเรียนมีความสุขอย่างมากกับการเรียนรู้นี้   ( โดย ศน.สุรจิตร เรืองศรี)