ช่อง 11!! เยือน โรงเรียนบ้านฉางเกลือ สพป.ตราด สนใจกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

(๑๑ ก.ค.๕๙) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ได้มาถ่ายทำข่าวบรรยากาศการเรียนรู้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย ๓) สังกัด สพป.ตราด ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ศึกษานิเทศก์ (ทีม Smart Trainers) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดูแลและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม และมีการประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนมีผลการดำเนินงานเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความสนใจและถนัดของนักเรียน ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง อาทิ กิจกรรมศิลปะมวยไทย ซึ่งนอกจากเป็นวิชาไว้ป้องกันตัวแล้ว นักเรียนบางคนยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ค่าตัวขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการชก เริ่มตั้งแต่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง บางรายมีชื่อเสียงเป็นถึงแชมป์มวยไทยระดับภาค ที่มีค่าตัวในการชกแต่ละครั้ง ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท/ครั้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก การทำผ้าบาติค และจำหน่ายทางเพจ เฟสบุ๊ค กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยขนมไทย การแกะสลักผัก-ผลไม้ การทำน้ำพริก-ผักสด