“กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์” โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ‪#‎ศิลปะ “กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 6 กรกฏาคม 2559  เน้นด้านการเรียนรู้ ปฎิบัติจริง และสติปัญญา “Hand & Head” ครูผู้สอน : ครูภคปภา กิจประเสริฐ

ข่าว / ภาพ : ครูภคปภา
สถานที่ : โรงเรียนบ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2