“แซนด์วิชหลากสี” โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดกิจกรรมแซนด์วิชหลากสี กิจกรรมพัฒนาตัว Hand พัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม งานอาชีพในอนาคต

ภาพ : ครูพรวิภา แสงสว่าง และครูอาจิณ พูนสำราญ
ข่าว : ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่ : โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2