“ธรรมมะเดลิเวอร์รี่” โรงเรียนวัดไร่ขิง สพป.นครปฐม เขต 2

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้เป็นกิจกรรมธรรมมะเดลิเวอร์รี่ โดยมีพระสงฆ์จากวัดไริขิงพระอารามหลวง มาสอนธรรมมะนอกสถานที่ให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้พัฒนาด้าน heart เป็นการฝึกพัฒนาจิตใจให้มีสติ ช่วยให้นักเรียนมีสติตั้งมั่น มีสมาธิในการเรียน

ภาพโดย ครูรัตนา แสงโพธิ์แก้ว
ข่าวโดย ครูสาวิตรี เปาวะสันต์
สถานที่ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2