“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บิงโก ชุมพร 2 การคูณ การหาร

โรงเรียนบ้านคูจัดกิจกรรม บิงโก การคูณ การหาร เชิงสร้างสรรค์  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนร่วมมือร่วมใจประดิษฐ์ชิ้นงานและสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมซึ่งนักเรียนร่วมกันจัดทำขึ้น13590379_1205107836188011_3859201775437828040_n 13600229_1205106352854826_3792041667660833182_n 13620898_1205106526188142_4021930043043612353_n 13615165_1205119559520172_3810286818508241312_n 13606685_1205106846188110_8572055573575826967_n 13600241_1205106402854821_8227758344496249144_n13606443_1205106739521454_2727939786793920068_n